Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Informacje dla rodziców i uczniów

INFORMACJE DLA RODZICÓW i UCZNIÓW dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2024/2025 w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Franciszkanów w Wieliczce. 

Drogi Pierwszoklasisto! Szanowni Rodzice!

Zakwaterowanie uczniów klas pierwszych przyjętych do naszej szkoły i internatu będzie w dniu 01.09.2024r. (niedziela) w godzinach od 12:00 do 16:00. Rozlokowanie będzie podane w dniu przyjazdu.

Najistotniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia nauki w naszym Liceum w roku szkolnym 2024/25r.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 02.09.2024r. – obowiązuje strój galowy.

Opłaty

Liceum jest szkołą prywatną prowadzoną prze Prowincje Matki Bożej Anielskiej zakonu Braci Mniejszych. Nauka jest w nim płatna w zakresie ramowego programu nauczania. W naszej szkole jest czesne. Jako współuczestnictwo w kosztach utrzymania uczniów w naszym liceum rodzice wpłacają 800 zł miesięcznie na:

  • mieszkanie, naukę, wyżywienie w internacie (4 posiłki dziennie).

UWAGA: Stołówka szkolna nie oferuje wyżywienia wg specjalistycznych diet.

  • od wszystkich uczniów pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł na rok szkolny na cele statutowe szkoły (m.in. na ubezpieczenie na cały rok szkolny, nagrody w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych; spotkania z ciekawymi ludźmi; koncerty i sztuki teatralne w teatrach krakowskich, różnorodne warsztaty w szkole i internacie, np. teatralne, kulinarne, savoir vivre, taneczne, fotograficzne, językowe, bożonarodzeniowe, wielkanocne, profilaktyki uzależnień; organizację akcji charytatywnych);
  • opłata rekrutacyjna 200 zł;

Odpłatność za miesięczne zamieszkanie w internacie, naukę i wyżywienie należy uregulować z góry do 10 każdego miesiąca na konto Prywatnego Liceum Franciszkanów w Wieliczce: 34 8619 0006 0010 0200 5744 0002.

Pozostałe opłaty prosimy uiszczać gotówką w sekretariacie Liceum (według podawanych przez szkołę terminów).

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłat za mieszkanie i wyżywienie w internacie. W tym celu rodzice ucznia mogą zwrócić się z podaniem do Dyrektora Szkoły.  (gotowy druk do pobrania: TUTAJ)  

Wypełniony druk wraz z wymienionymi w nim dokumentami należy złożyć do 20 września br. do Sekretariatu szkoły.

Dokumenty

Prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów:

  • 3 zdjęcia legitymacyjne;
  • KARTĘ ZDROWIA UCZNIA;
  • W przypadku osób, które posiadają:

– Orzeczenie Publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym Publicznej poradni specjalistycznej – oryginał orzeczenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły

– Opinię Poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą stwierdzonej dysleksji, dysortografii i dysgrafii – oryginał należy złożyć u pedagoga szkolnego, p. Anny Kurańdy- Korczyńskiej do końca września.

– Orzeczenie o niepełnosprawności – oryginał należy złożyć u pedagoga szkolnego, p. Anny Kurańdy-Korczyńskiej do końca września.

Adres e-mail Pani Pedagog: anna.kk@op.pl

Skip to content