Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Doradztwo zawodowe

Liceum zatrudniony jest doradca zawodowy. Każdy uczeń, który chce poznać swoje mocne lub słabe strony ma możliwość konsultacji. Dzisiejszy dynamicznie zmieniający się świat wymusza precyzyjne poznanie samego siebie, pod kątem rozwoju własnej osobowości i wyboru odpowiedniej ścieżki kariery. Dobre, wczesne sprofilowanie kompetencji młodego człowieka może skutkować wyborem profesji, która będzie w stanie dać radość i poczucie spełnienia. 

Istotną funkcję doradcy zawodowego pełni w naszej szkole Dyrektor Liceum Jana Matejki w Wieliczce Pani mgr Monika Szypuła.

Skip to content