Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Fra Mama i Fra Tata

Jednym z zadań Biura Promocji Szkoły jest koordynowanie współpracy z rodzicami uczniów oraz absolwentami Kolegium szczególnie poprzez organizowanie spotkań dla rodziców „Fra Mama i Fra Tata”. To ogromna radość i duma, że mamy w naszej Kolegium tak zaangażowanych w życie szkoły Rodziców, którzy inspirują do współpracy i pomocy poprzez swoje zaangażowanie w sprawy swoich dzieci i szkoły. 

Nasi aktywni rodzice organizują:

  • Pomoc w uroczystościach szkolnych
  • Studniówkę
  • Zbiórkę makulatury i elektrośmieci
  • Udział w projektach wychowawczych szkoły
  • Udział w organizowaniu wycieczek i wyjazdów szkolnych
  • Inne działania związane z realizacją misji szkoły

Osoba odpowiedzialna za współpracę z Rodzicami:

Agnieszka Piotrowska
Biuro Promocji Szkoły

Adres e-mail: p.agnieszka.piotrowska@gmail.com

Skip to content