Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Historia szkoły​

Historia naszej szkoły rozpoczyna się we Lwowie w 1913 r. a zatem u progu wielkiej wojny, która przyniosła Polakom odzyskanie niepodległości. W tym czasie odrębna prowincja Reformatów borykała się z niewielką ilością powołań, brakowało także osób wykształconych i przygotowanych odpowiednio do życia zakonnego. Tak narodził się pomysł Kolegium Franciszkańskiego (Serafickiego). Na potrzeby szkoły powstał we Lwowie odrębny budynek, a pierwszym rektorem został o. Walerian Gawędziński, od początku w pracy wspierał go również prefekt. Taka struktura władzy pozostała do dnia dzisiejszego. Patronem szkoły został święty Antoni Padewski.

Wojna i spór z Ukraińcami o przynależność miasta do odradzającej się Rzeczypospolitej przerwały pomyślne początki kolegium. Normalną działalność można było wznowić dopiero w 1921 r. po pokoju ryskim. Szkoła nie była liczna (liczba uczniów wahała się w okresie II Rzeczypospolitej od kilkunastu do kilkudziesięciu osób) i kształciła w głównej mierze uczniów wywodzących się z ubogich rodzin. Początkowo również zdawano egzaminy zewnętrzne w szkołach państwowych. 

II wojna światowa ostatecznie oderwała Lwów od Polski. Bardzo krótko, w latach 1948–1950 próbowano odtworzyć Kolegium lwowskie w Warszawie, była to jednak raczej bursa dla chłopców kształcących się w różnych stołecznych szkołach. Szkolnictwo kościelne i zakonne w latach stalinowskich podlegało stałym szykanom ze strony władz państwowych, likwidowano także Niższe Seminaria Duchowne. Odwilż październikowa 1956 r. i dojście do władzy Władysława Gomułki  przyniosło początkowo poprawę sytuacji Kościoła w Polsce. W tej sytuacji  postanowiono wznowić działalność kolegium tym razem przy klasztorze Franciszkanów w Wieliczce. We wrześniu 1958 r. powstała szkoła o charakterze Niższego Seminarium Duchownego z programem nauczania liceum ogólnokształcącego. Odwilż była jedynie pozorna, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kolegium podlegało licznym uciążliwym wizytacjom ze strony kuratorium, których celem było doprowadzenie do likwidacji szkoły. Inną metodą ograniczania możliwości absolwentów była konieczność zdawania państwowych egzaminów eksternistycznych, a także zmuszanie nauczycieli do rezygnacji z pracy w kolegium. Pomimo trudności liczni absolwenci z tego okresu wybrali drogę zakonną i kapłańską.

Ojciec Rektor Augustyn Szymański z uczniami w kaplicy.

Klasztor Franciszkanów w Wieliczce - 1925 rok.

Szkoła dawała swoim wychowankom dobre wykształcenie i niemniej ważne niezłomne zasady postępowania, co pozwoliło jej wychowankom przeżyć koszmar II wojny światowej, łagry sowieckie, a drugi (od 2003 r.) patron szkoły o. Krystyn Gondek poniósł śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau i został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. przez papieża Jana Pawła II.

Klasztor Franciszkanów w Wieliczce - 1932 rok.

Profesor Jadwiga Butrym - lekcja geografii.

Szkoła miała i ma nadal profil humanistyczny. Działał przy niej chór, teatr, uczniowie często wychodzili do kina czy teatru. Odwiedzali ją liczni i znani goście, z których najznamienitszym był niewątpliwie ks. Kardynał Karol Wojtyła. W  maju 1981 r. na fali „rewolucji Solidarności” szkoła uzyskała prawo przeprowadzania egzaminów maturalnych. Ostatecznie w zmienionej już sytuacji politycznej kolegium uzyskało na stałe prawa szkół publicznych 15 lipca 1991 r. W wolnej Polsce szkoła przeżywała i nadal przeżywa stałą reformę systemu oświaty. Dyrekcja oraz kadra nauczycielska stara się dostosować szkołę do nowych wymagań i potrzeb edukacyjnych, niemniej największą  wartością kolegium jest stała walka o wychowanie młodych ludzi – mocnych charakterem i duchem. Historia franciszkańskiej szkoły jest nierozerwalnie złączona z czasem dramatyczną, czasem spokojną Historią Polski i Polaków.

Absolwenci szkoły

Od roku 1958 naszą szkołę ukończyło z sukcesem kilkuset uczniów. Są wśród nich władze samorządowe Wieliczki, Gwardzista Szwajcarski, informatycy, żołnierze, dyrektorzy firm, prawnicy, psychologowie, lekarze, artyści, kapłani, zakonnicy, przełożeni zakonów, nawet ogłoszony błogosławionym Krystyn Gondek OFM, a także po prostu szczęśliwi i zadowoleni z życia ojcowie rodzin.

Dzielaomocy

 

Podejmują oni obowiązki zawodowe i rodzinne oraz często utrzymują ze sobą żywy kontakt po maturze. Lubią powracać do Wieliczki, aby wspominać dawne dzieje.

Jest to dowód na mocne poczucie wspólnoty, jakie im towarzyszyło podczas lat nauki w liceum.

Co roku w połowie czerwca organizujemy Dzień Absolwenta, na który zapraszamy osoby, które skończyły Kolegium, aby podzielili się z obecnymi uczniami swoją pasją i motywacją do rozwoju.

 

Naprawdę jesteśmy przestrzenią do budowania relacji i zawierania przyjaźni na długie lata.

Nauczyciele i wychowawcy z pasją życia

Kadrę wychowawców, nauczycieli i zakonników naszego Liceum stanowią ludzie pełni pasji i pozytywnych emocji. Potrafią oni dynamicznie rozwijać własne pasje i motywować uczniów do rozwoju i tworzenia świata pełnym radości. 

Kroniki szkoły

Skip to content