Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Koła zainteresowań

Program zajęć obejmuje powtórzenie teorii oraz jej praktyczne przećwiczenie i utrwalenie pod kątem powtórzenia i wyjaśnienia szczegółów matematycznych oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Program zajęć obejmuje powtórzenie teorii oraz jej praktyczne przećwiczenie i utrwalenie pod kątem egzaminu maturalnego.

Chętni Kolegiaści mogą uczestniczyć w zajęciach w Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce. Dzięki temu rozwijają swoje zdolności gry na instrumentach.

Wykłady akademickie głoszone przez pracowników naukowych krakowskich uczelni. Cykl 8 spotkań w roku szkolnym (jedno na miesiąc) przybliżających dzieje i kulturę wybranej epoki historycznej.

Zajęcia organizują nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej w tym konkursy oraz przedstawienia teatralne.

Sala artystyczno-informatyczna

W szkole znajduje się sala artystyczno-informatyczna. Stanowiska Retro mają możliwość przenieść Was przestrzeń gier retro. Mario, GTA i wiele innych gier retro pomaga wrócić do czasów gier Twoich rodziców.

  • Stanowiska nowoczesne pozwalają na adekwatną edukację w nowoczesnym wydaniu.
  • Stanowiska artystyczne pomagają rozwijać talenty pracy ręcznej. Malowanie i rysowanie sprawia ogromną radość wszystkim podejmującym to wyzwanie.
Skip to content