Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Mlegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa  Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. MLegitymacja to legitymacja szkolna w  telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. 

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej  legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status  użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. 

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają  z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej 

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. 

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty  mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego,  w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia  w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby  odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza

Aby uruchomić mLegitymację należy: 

∙ Poinformować sekretariat o takiej potrzebie. 

∙ Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin. 

∙ Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Skip to content