Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Oferta edukacyjna

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów w Wieliczce jest katolicką męską szkołą, w której dokładamy wszelkich starań, aby wychować młodzież na dobrych, uczciwych i szlachetnych ludzi.
Zdj12

Oferujemy:

Rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

Wychowanie w duchu chrześcijańskim

Bezpieczeństwo i miłą atmosferę

Maksymalnie 15 osobowe klasy

Mieszkanie w internacie w dwuosobowych lub pojedynczych pokojach

Organizujemy:

Wyjścia do teatrów w Krakowie

Spotkania z inspirującymi ludźmi

Wycieczki po Europie

Gry integracyjne

DSC_9452
415493347_845956820871893_1685105020198488592_n

Zapewniamy:

Zajęcia z savoir vivre

Naukę praktycznych zajęć domowych

Możliwość zrobienia kursu na prawo jazdy

Warsztaty stylu z firmą Giacomo Conti

Informacje

Wszyscy wiemy, że obecny czas nie jest łatwym okresem dla wszystkich uczniów, a zwłaszcza dla tych którzy kończą szkołę podstawową i stają przed dylematem wyboru nowej szkoły.  Dlatego wychodząc naprzeciw chcemy dostosować tegoroczny system rekrutacji, aby był on bezpieczny,
prosty i funkcjonalny. 

Elektroniczna rezerwacja miejsc do szkoły i internatu:

zgłoś swoją kandydaturę na nasz adres e-mailowy nsd@ofm.krakow.pl podając:

 1. imię i nazwisko
 2. adres do korespondencji
 3. numer kontaktowy 

Drogą elektroniczną prześlemy do Ciebie dokumenty, które są wymagane do wypełnienia podczas rekrutacji wraz ze szczegółami. Można je również pobrać TUTAJ

Następnie najpóźniej do końca maja 2024 r. odeślij do nas listem poleconym wypełnione dokumenty:

 • Kwestionariusz informacyjny o uczniu
 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru szkoły
 • Życiorys
 • Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole
 • Opinia wychowawcy klasy lub proboszcza/katechety
 • Odpis świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 • Zaświadczenia o ewentualnej dysfunkcji (wady narządów ruchu, słuchu, wzroku, percepcji, pamięci, wymowy, pisma itp.) z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Ksero odpisu aktu urodzenia z USC
 • Trzy fotografie legitymacyjne

Brakujące dokumenty

będziesz mógł dostarczyć w czasie rozmowy wstępnej,
która odbędzie się w budynku naszego Kolegium 23-24 czerwca 2024 r.

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Karta zdrowia ucznia

O przyjęciu do szkoły decydują następujące kryteria:

 • wyniki końcowego egzaminu ósmoklasisty
 • oceny na końcowym świadectwie (religia, język polski, język obcy, historia i jeden przedmiot wybrany przez Ciebie)
 • decyzja komisji rekrutacyjnej

Istnieje możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły i zwiedzenie budynku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (Tel: 665 450 450 lub 669 450 450).

Szkoła ma profil humanistyczny z rozszerzonymi przedmiotami:
język polski, historia i geografia.

Klasy liczą maksymalnie 15 osób.

 • Nauczyciele mogą dotrzeć do każdego ucznia indywidualnie, bo znają jego możliwości i potrzeby.

Każdy uczeń szkoły mieszka w męskim internacie.

 • To daje pewność nie tylko systematycznej nauki pod okiem pedagogów, ale też kształtowania dojrzałych postaw w oparciu o chrześcijańskie wartości.

Koszt czesnego od września 2024 r. to 800 zł miesięcznie za pierwsze dziecko. Drugie i kolejne dziecko to koszt 700 zł.

 • (nauka w Liceum, mieszkanie w internacie i 4 posiłki dziennie).

Koszt opłaty rekrutacyjnej wynosi 200 zł

Od wszystkich uczniów pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł na rok szkolny na cele statutowe szkoły (m.in. na ubezpieczenie na cały rok szkolny, nagrody w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych; spotkania z ciekawymi ludźmi; koncerty i sztuki teatralne w teatrach krakowskich, różnorodne warsztaty w szkole i internacie, np. teatralne, kulinarne, savoir vivre, taneczne, fotograficzne, językowe, bożonarodzeniowe, wielkanocne, profilaktyki uzależnień; organizację akcji charytatywnych);

Skip to content