Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Rekrutacja w pytaniach i odpowiedziach

Informacja telefoniczna dotycząca rekrutacji: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu pod numerem telefonu: 

(+12) 278 21 72

 (+48) 665 450 450

Dokumenty można przesyłać mailem pod adres: nsd@ofm.krakow.pl

Jaka powinna być średnia z przedmiotów i liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty, aby mieć spore szanse na dostanie się do kolegium?

Składową punktów decydujących o przyjęciu do naszej szkoły są punkty z egzaminu ósmoklasisty, punkty za oceny z wybranych przedmiotów i punkty z rozmowy wstępnej do szkoły. Szczegóły co do punktów przesyłamy zawsze kandydatom do szkoły na ich adres domowy lub e-mailowy. Najważniejsze jest jednak to, chcieć chodzić do tego typu szkoły jak nasza.

Czy aby dostać się do Kolegium trzeba pisać język na egzaminie z rozszerzeniem?

Wpływ na rekrutację do Kolegium mają wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie szkolnym i rozmowa wstępna. Egzamin z języka obcego wystarczy na poziomie podstawowym.

Chciałbym się dowiedzieć czy dużo osób jest odrzucanych podczas rekrutacji, i czy gdy ma się powyżej 80 punktów to szanse na przyjęcie do szkoły są duże?

Staramy się przyjmować wszystkich kandydatów, którzy chcą uczyć się w naszej szkole. Jeśli komuś nie uda się przekroczyć pułapu rekrutacyjnego, wówczas jest przyjmowany do szkoły warunkowo i musi się wykazać pilnością w pierwszym semestrze nauki.

Czy dużo jest chętnych na jedno miejsce i czy ciężko jest się dostać do waszego liceum?

Na razie trudno jest powiedzieć jak dużo będzie chętnych, gdyż rekrutacja do szkoły dopiero się rozpoczęła. Na pewno łatwiej jest się dostać do szkoły niż się w niej utrzymać, gdyż staramy się, na miarę naszych możliwości przyjąć prawie wszystkich chętnych.

Czy szkoła posiada profile nauczania? Jeśli tak, to jakie?

Nasza szkoła to liceum ogólnokształcące o profilu humanistycznym z nachyleniem medialno-prawniczym z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, historia i geografia. W szkole uczniowie uczą się łaciny oraz filozofii.

Ile wynosi opłata za szkołę?

Czesne za szkołę i internat wynosi 600 zł miesięcznie i jest ono jednym z najniższych w Polsce.

Aktualizacja: od września 2024 r. czesne będzie wynosić 800 zł miesięcznie.

Jaka jest forma płatności: miesięczna, semestralna czy roczna? Jakie występują koszty dodatkowe prócz czesnego.

Czesne za szkołę, internat z 4 posiłkami dziennie wynosi 600 zł za każdy miesiąc roku. Dodatkowo, co miesiąc uczniowie odkładają sobie 20 zł na wyjścia do teatru, kina i muzeum oraz 20 zł na wycieczkę klasową na koniec roku tak, aby nie nadwyrężać jednorazowo budżetu domowego. Jeśli sytuacja finansowa rodziny jest trudna, wtedy indywidualnie rozmawia się z dyrektorem na temat miesięcznego czesnego.

Aktualizacja: od września 2024 r. czesne będzie wynosić 800 zł miesięcznie.

Czego można się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej z języka polskiego, historii i religii, która odbędzie się w czerwcu?

Rozmowy wstępne mają dla nas charakter informacyjny, jeśli chodzi o poziom zdobytej wiedzy na etapie szkoły podstawowej, więc nie pytamy o nic ponad to, co było w szkole podstawowej.

Czy jest możliwość uczenia się w Kolegium rozszerzonej biologii, chemii, fizyki?

W naszej szkole prowadzimy zajęcia na poziomie rozszerzonym tylko z języka polskiego, historii i geografii.

Czy jest możliwość zwiedzania Kolegium w trakcie roku szkolnego?

Jak najbardziej, zawsze można przyjechać i zobaczyć nasze kolegium po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Czy podczas nauki w Kolegium można uczęszczać do szkoły językowej bądź na korepetycje z j. francuskiego w ciągu tygodnia, jeżeli te zajęcia nie będą kolidowały z zajęciami w Kolegium? Czy zajęcia te mogły by się odbywać w Krakowie?

Tak, są uczniowie, którzy korzystają z korepetycji językowych zwłaszcza przed maturą. Na naszej ulicy znajduje się również prywatna szkoła języków obcych, do której uczniowie też czasami uczęszczali. Uczniowie uczestniczą w lekcjach w szkole muzycznej oraz w zajęciach sportowych w Wieliczce.

Czy w czasie wolnym uczniowie mają możliwość wyjazdów na zajęcia dodatkowe np. teatralne, taneczne, sportowe lub muzyczne do Krakowa? Nawet gdy odbywają się one w ciągu tygodnia.

Tak, jeśli te zajęcia nie kolidują z zajęciami szkolnymi i obowiązkami w Kolegium. Jest uczeń, który chodzi w Krakowie do szkoły muzycznej i jest w stanie pogodzić swoje obowiązki.

Czy w internacie można korzystać z laptopa, ale bez Internetu? Potrzebuję laptopa do komponowania muzyki, a nie chciałbym porzucać mojej pasji.

Uczniowie w naszym Kolegium posiadają swoje osobiste komputery. W każdym pokoju jest również dostęp do bezpiecznego Internetu.

Czy istnieje możliwość przepisania się z innej szkoły do Liceum Ojców Franciszkanów?

Jeżeli jest to liceum i nie masz skończonych osiemnastu lat, to nie ma żadnego problemu z przejściem do naszej szkoły.

Jak wygląda organizacja pracy podczas weekendów. Czy uczniowie mają na przykład możliwość pojechania w sobotę do Krakowa na zakupy?

Weekend to czas, który uczniowie poświęcają na codzienne obowiązki jak i również jest to czas na odpoczynek, relaks i możliwość wyjazdu do Krakowa na zakupy, do kina itp.

Na ulotce szkolnej napisane jest, że w ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki poza granice naszego kraju. Czy rzeczywiście tak jest? Jaki jest koszt takiego wyjazdu? Pozdrawiam.

Tak, co roku istnieje możliwość wyjazdu w dwóch terminach wakacyjnych śladami św. Franciszka do Włoch. Grono pedagogiczne naszej szkoły brało udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Niedawno zwiedzaliśmy Pragę. Planujemy zobaczyć Litwę.

Również poszczególne klasy mają taką możliwość. Byliśmy na trzydniowym wyjeździe w Słowackim Raju na Słowacji. Koszt wyjazdów zawsze jest dofinasowany przez naszą szkołę.

Czy Dyrekcja Kolegium ma w planach poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o klasy o profilu mat.-fiz. i biol.-chem.?

Nasza szkoła ze względu na jej charakter zawsze posiadała kierunek humanistyczny. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich możliwości, aby otworzyć dodatkowe profile. Jednak ze względu na indywidualne podejście do ucznia przygotowujemy również do matury uczniów chcących zdawać egzaminy z przedmiotów ścisłych.

Czy podczas mieszkania w internacie uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć i kursów dodatkowych organizowanych przez uczelnie wyższe?

Jeśli zajęcia nie kolidują z obowiązkami w szkole i internacie, to nasi uczniowie korzystają z takich możliwości.

Ilu osobowe pokoje posiada Kolegium dla swoich uczniów?

Kolegium dysponuje jedno i dwuosobowymi pokojami dla uczniów z dostępem do Internetu.

Czy w Kolegium jest całodobowy Internet?

Uczniowie naszego Kolegium mają możliwość korzystania z internetu w swoich pokojach codziennie w czasie wolnym od 14.00 do 16.00 i od 18.00 do 22.00.

Czy można korzystać z internetu po godzinie 22.00, mając własny komputer i dostęp do sieci komercyjnej?

W internacie jest wyznaczony czas na korzystanie z sieci internetowej w czasie wolnym. W każdym pokoju jest gniazdo internetowe, więc nie ma takiej potrzeby, aby płacić jeszcze za internet bezprzewodowy.

Czy uczeń Kolegium może uczyć się równolegle w szkole muzycznej?

Jeśli nie koliduje to z lekcjami w szkole i nie jest powodem braku czasu na naukę i dodatkowe zajęcia w Kolegium to oczywiście taka możliwość istnieje. Mieliśmy ucznia, który chodził do szkoły muzycznej w Krakowie.

Czy internat jest otwarty także w każdy weekend?

Tak. Nasz internat działa cały czas podczas roku szkolnego. Również w soboty i niedziele, gdyż są w naszej szkole uczniowie z różnych stron Polski czy z innych krajów i nie mają możliwości wyjazdu na każdy weekend.

Czy internat jest otwarty także w każdy weekend?

Tak. Nasz internat działa cały czas podczas roku szkolnego. Również w soboty i niedziele, gdyż są w naszej szkole uczniowie z różnych stron Polski czy z innych krajów i nie mają możliwości wyjazdu na każdy weekend.

Czy w Kolegium uczą się także dziewczyny?

Nasze kolegium to ponadpodstawowa szkoła męska, więc uczęszczają do niej wyłącznie chłopcy, którzy jednocześnie mieszkają w internacie. Wiem jednak, że tego typu szkoły jak nasza, ale dla dziewcząt prowadzą żeńskie zgromadzenia zakonne.

Również poszczególne klasy mają taką możliwość. Byliśmy na trzydniowym wyjeździe w Słowackim Raju na Słowacji. Koszt wyjazdów zawsze jest dofinasowany przez naszą szkołę.

Czy w kolegium mogę mieć dziewczynę?

Uczniowie naszej szkoły zwłaszcza Ci, którzy nie myślą o życiu kapłańskim i zakonnym, mają swoje sympatie i niczemu to nie przeszkadza by być uczniem naszej szkoły.

Skip to content