Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Samorząd uczniowski

Ważną rolę dla życia społeczności szkolnej odgrywa Samorząd Uczniowski (Dziekani Kolegium). Jego skład zostaje wybrany w wyniku demokratycznych wyborów, które poprzedza aktywna kampania wyborcza. Praca w Samorządzie uczy odpowiedzialności, troski o nasz dom i współpracy młodzież naszego Liceum.

Samorząd Uczniowski wybrany na rok 2024: 

Dziekan:  Tobiasz Zapała

Z-ca Dziekana: Jakub Ślazyk

Skip to content