Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Terminy rekrutacji:

Rekrutacja rusza 1 marca.

Elektroniczna rezerwacja miejsc do szkoły i internatu:
zgłoś swoją kandydaturę na nasz adres e-mailowy nsd@ofm.krakow.pl podając:

 1. imię i nazwisko
 2. adres do korespondencji
 3. numer kontaktowy 

Drogą elektroniczną prześlemy do Ciebie dokumenty, które są wymagane do wypełnienia podczas rekrutacji wraz ze szczegółami. Można je również pobrać TUTAJ

Następnie najpóźniej do 31 maja 2024 r. odeślij do nas listem poleconym wypełnione dokumenty:

 • Kwestionariusz informacyjny o uczniu
 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru szkoły
 • Życiorys
 • Pisemna zgoda rodziców na naukę w szkole
 • Opinia wychowawcy klasy
 • Opinia księdza proboszcza lub katechety
 • Odpis świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 • Zaświadczenia o ewentualnej dysfunkcji (wady narządów ruchu, słuchu, wzroku, percepcji, pamięci, wymowy, pisma itp.) z poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Ksero odpisu aktu urodzenia z USC
 • Trzy fotografie legitymacyjne

 

Brakujące dokumenty

będziesz mógł dostarczyć w czasie rozmowy wstępnej, która odbędzie się w budynku naszego Kolegium w dniach 23-24 czerwca 2024 r.

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Karta zdrowia ucznia

O przyjęciu do szkoły decydują następujące kryteria:

 • wyniki końcowego egzaminu ósmoklasisty
 • oceny na końcowym świadectwie (religia, język polski, język obcy, historia i jeden przedmiot wybrany przez Ciebie)
 • decyzja komisji rekrutacyjnej

Istnieje możliwość spotkania z Dyrekcją Szkoły i zwiedzenie budynku po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
(Tel: 665 450 450 lub 669 450 450).

Skip to content