Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Franciszkanów w Wieliczce

Email

nsd@ofm.krakow.pl

Telefon

(+12) 278 21 72

Wolontariat

W ramach pomocy najuboższym współpracujemy z Fundacją Wspólnoty „Dom Chleba” Siostry Małgorzaty Chmielewskiej, która ma siedzibę w Krakowie Bronowicach. Uczniowie wraz z wychowawcą poznają pracę dla najuboższych pomagając im funkcjonować. Wszyscy razem modlą się podczas Eucharystii.

Projekt Wychowawczy „Nasi Bracia”​

Organem prowadzącym szkołę jest Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, która zwraca uwagę na najuboższych. Dlatego uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami biorą udział w projekcie wychowawczym „Nasi Bracia” przy współpracy z Dziełem Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie. Każdy uczestnik projektu jest odpowiedzialny za jednego ubogiego. Potrzebujący jest jedynie znany z imienia oraz z problemów jakie przeżywa jak również potrzeb. Każdy uczestnik ma na celu modlić się za swojego ubogiego oraz wykonać podarunek (50- 100 zł) na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Projekt ma na celu uczyć empatii oraz przedsiębiorczości.

Skip to content